לח"י 23, בני ברק
לח"י 23, בני ברק
en he

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צילום: אודי ואלך

צח כהן – יועץ תאורה

צח כהן – יועץ תאורה

בתמונות זואה תל אביב.

 

אדריכל: מיקלה סימאונה.

 

המידע שלהלן נתקבל מהאדריכל והוא באחריותו.