לח"י 23, בני ברק
לח"י 23, בני ברק
en he

משרדי אינפורמטיקה

משרדי אינפורמטיקה

אדריכלות: סתר אדריכלים

צילום: עוזי פורת